nog geen competitieschema beschikbaar, even geduld nog ;-)

  Info

2007 Flying Bears

Afwezigheid

1. Het afmelden voor een wedstrijd kan op drie manieren geschieden
a: Telefonisch op de dag van de te spelen wedstrijd voor 19.45 uur, bij de baancommissaris.
b: Op het wedstrijdformulier, hier moet duidelijk de naam van het Lid en de N van niet aanwezig genoteerd worden.
c: Via de website, er zal een e-mail met je afmelding naar de baancommissaris gestuurd worden.
2. Het melden van het later komen voor een wedstrijd kan op drie manieren geschieden:
a: Telefonisch op de dag van de te spelen wedstrijd voor 19.45 uur, bij de baancommissaris.
b: Op het wedstrijdformulier, hier moet duidelijk de naam van het Lid en de L van later genoteerd worden.
c: Via de website, er zal een e-mail met je Later melding naar de baancommissaris gestuurd worden.
3. Een Lid dat onreglementair te laat ( na 20:30 uur ) of niet komt verliest de wedstrijd met 2-0.
4. Een Lid dat drie maal voor een vastgestelde wedstrijd onreglementair afwezig is, wordt door het bestuur uit de competitie genomen.
5. Een lid mag zich per competitiehelft 3 wedstrijden reglementair afmelden.
6. Bij elke volgende afmelding, zal de gemiste wedstrijd met 2-0 verloren worden


Baancommissaris A poule Pieter Cornels Schipper 06-13300194
Baancommissaris B poule Jan Zeeman 06-13381303
Baancommissaris D poule Joyce Zeeman 0299-601115

 
Laatste update: 
LMO 4.0 -  1997-2005 LMO-Group